ŁĄCZYMY EUROPEJSKICH ROLNIKÓW

ŁĄCZYMY EUROPEJSKICH ROLNIKÓW

VIDEO

Materiały i multimedia

INFORMACJE

komunikaty, stanowiska

WSPÓLNE DZIAŁANIA

Aktualności, spotkania, protesty

#EUnitedAgri

Przed nami największa rewolucja dotycząca europejskiego rolnictwa. Niestety jej założenia zostały przyjęte bez przeprowadzenia rzetelnej analizy skutków wprowadzenia  polityk “od pola do stołu” oraz “bioróżnorodność”.

W sierpniu bieżącego roku Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opublikowało raport na temat wpływu strategii „bioróżnorodność” i „od pola do stołu” na rolnictwo.

W raporcie czytamy:
“Skutkiem tych strategii będzie bezprecedensowe zmniejszenie zdolności produkcyjnej UE i dochodów jej rolników. Największa część ograniczenia emisji pochodzących z rolnictwa, osiągniętego dzięki tym strategiom, zostanie zniwelowana przez wyciek zrównoważonego rozwoju do krajów trzecich, wynikający z tej utraty produkcji.
Według raportu wszystkie sektory wykazują spadek produkcji od 5% do 15%, przy czym najbardziej dotknięte są sektory hodowlane.
Zmiany w produkcji doprowadziłyby do zmniejszenia pozycji eksportowych netto w przypadku zbóż, wieprzowiny i drobiu oraz do pogłębienia deficytu handlowego UE w przypadku nasion oleistych, owoców i warzyw, wołowiny, mięsa baraniego i koziego. Tymczasem, niezależnie od scenariusza, ceny produkcji wykazują wzrost netto o około 10 %, co ma negatywny wpływ na dochody większości rolników.”

 

Wprowadzenie założeń Zielonego Ładu w rolnictwie może być tragiczne dla europejskich rolników i konsumentów.

Już teraz Komisja Europejska stara się budować narrację, że to kraje członkowskie będą ponosiły pełną odpowiedzialność za skutki wprowadzenia w życie Nowego Zielonego Ładu, ponieważ to one odpowiadają za przygotowanie planów strategicznych.

Jednocześnie, w debacie na temat ostatecznego kształtu nie uwzględniono postulatów formułowanych przez unijną reprezentację rolników i przetwórców: Copa-Cogeca.

Dlatego wychodzimy z inicjatywą zbudowania międzynarodowej platformy łączącej rolników z państw Unii Europejskiej.

Wspólne działania będą ukierunkowane na:

a)  zbudowanie silnej platformy informacyjnej europejskiego rolnictwa

Rolnicy zamierzają sami, mówić w swoim imieniu, nie pozwalając na to, aby do opinii publicznej docierały wyłącznie komunikaty formułowane przez Komisję Europejską.

b) sprawne informowanie konsumentów na temat skutków wprowadzenia Nowego Zielonego Ładu w rolnictwie

c) organizację wspólnych, ponadnarodowych akcji protestacyjnych, konferencji, happeningów.

#EUnitedAgri ma stać się skutecznym narzędziem europejskich rolników w walce o przyszłość europejskich gospodarstw rolnych, w starciu z Unią Europejską.

Jako rolnicy widzimy, że Unia Europejska w coraz większym stopniu stara się ingerować w decyzje, które powinny być podejmowane na poziomie krajowym. Zamierzamy współdziałać ponadnarodowo, aby bronić naszych interesów.

Już teraz, do platformy przyłączyli się rolnicy z Polski,  Holandii, Niemiec, Danii, Belgii, Francji, Irlandii, Włoch, Szwajcarii, Portugalii, Litwy i Luksemburga. Kolejne Kraje dołączają systematycznie.

2 + 12 =