Kolejna runda protestów rolników sparaliżowała całą Polskę. Tym razem dostaliśmy zorganizowane wsparcie innych branż.

W dniu 20 lutego 2024 roku, w Szczecinie oraz w innych częściach Polski, miała miejsce kolejna odsłona Ogólnopolskiego Protestu Rolników. Tego dnia, rolnicy ponownie wyrazili swój sprzeciw wobec polityki Unii Europejskiej, Zielonego Ładu oraz problemów wynikających z niekontrolowanego napływu towarów z Ukrainy, co stanowi główną przyczynę dramatycznej sytuacji w produkcji rolnej i przetwórczej w kraju. Organizowany przez NSZZ RI Solidarność strajk rolników na terenie całego kraju zaznaczył się masowymi zgromadzeniami i blokadami, w tym całkowitą blokadą granicy z Ukrainą, co podkreśla skalę problemów i determinację rolników do walki o swoje prawa i lepsze jutro dla polskiego rolnictwa​​​​.

Strajk ten był wyrazem głębokiego niezadowolenia rolników z obecnej polityki, mającej bezpośredni wpływ na ich życie i funkcjonowanie gospodarstw. Protestujący w całej Polsce, wyrażając solidarność z innymi rolnikami w Europie, domagali się zmian, które zabezpieczą ich interesy i pozwolą na godne życie z pracy na roli. Wśród postulatów znalazły się również żądania związane ze zmianami w polityce unijnej dotyczącej strategii Zielonego Ładu oraz przeciwdziałaniem niekontrolowanemu importowi zboża z Ukrainy, co podkreśla różnorodność i złożoność potrzeb rolników w zależności od wielkości ich gospodarstw​​.

Warto dodać, że do protestów dołączyły także inne grupy, takie jak myśliwi, którzy wspierają rolników w ich walce, co świadczy o rosnącej solidarności między różnymi środowiskami społecznymi. Wydarzenia te mają na celu nie tylko zwrócenie uwagi na bieżące problemy, ale również inicjowanie rozmów na temat przyszłości polskiego rolnictwa i jego miejsca w Europie​​.

Ogólnopolski Protest Rolników 20 lutego 2024 roku pokazał, że polscy rolnicy są zjednoczeni w swoich dążeniach do zmian i gotowi do podejmowania zdecydowanych kroków w obronie swoich praw. Jest to sygnał dla rządzących o konieczności dialogu i współpracy w rozwiązywaniu problemów, które dotykają nie tylko Polski, ale i całej Europy.

Może Ci się również spodobać: