Ogólnopolski protest rolników 20 lutego

Polscy rolnicy kontynuują strajk. 20 lutego zrobimy to ponownie! Dołącz do ogólnokrajowego protestu – dla Polski, dla Rolnictwa.

Po protestach, które miały miejsce w całej Polsce, przyszła pora na rundę drugą. Rolnicy polscy powstaną raz jeszcze, aby wykrzyczeć kategoryczne NIE planowanym, restrykcyjnym ograniczeniom rolnictwa, wynikjącym z reformy Zielonego Ładu. 20 lutego 2024 w całym kraju rolnicy oraz branża transportowa ponownie wyjadą na ulice polskich miast i wsi. Ponownie głównym celem demonstracji jest wyrażenie sprzeciwu wobec polityki Unii Europejskiej, konceptu Zielonego Ładu oraz napływu towarów z Ukrainy. EunitedAgri razem z organizatorami zachęcają rolników z całej Polski do wzięcia udziału w protestach.

Aby przyłączyć się do protestu, należy przesłać na adres e-mailowy mapa@instytutrolny.pl następujące dane:

 1. Imię i nazwisko organizatora zgromadzenia
 2. Numer telefonu kontaktowego
 3. #województwo
 4. #powiat
 5. Pinezkę z lokalizacją
 6. Godziny, w których planowane jest przeprowadzenie protestu

Jak zorganizować zgromadzenie? Podczas zgłaszania zgromadzenia należy dostarczyć organowi gminy lub centrum zarządzania kryzysowego zestaw informacji zawierający:

 1. Dane organizatora zgromadzenia
 2. Dane przewodniczącego zgromadzenia
 3. Cel zgromadzenia
 4. Informacje dotyczące zgromadzenia
 5. Informację o środkach mających zapewnić pokojowy przebieg zgromadzenia (opcjonalnie)

Zgromadzenia są podzielone na:

 1. zgromadzenia zakłócające ruch drogowy
 2. zgromadzenia niezakłócające ruchu

Organizator zgromadzenia powinien poinformować organ gminy o planowanym zgromadzeniu nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 6 dni przed datą planowanego wydarzenia. Jeśli organizator zgromadzenia uzna, że „planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a zwłaszcza nie będzie zmieniać jego organizacji”, wówczas należy poinformować Centrum Zarządzania Kryzysowego, jeśli istnieje w danej gminie. W przypadku braku takiego centrum, należy zgłosić zamiar zorganizowania zgromadzenia do centrum wojewódzkiego. Różni się to również czasem, w którym zgromadzenie należy zgłosić – nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Może Ci się również spodobać: