PROTESTY ROLNICZE W POLSCE W JEDNOŚCI SIŁA

Protesty rolnicze w Polsce, które miały miejsce 24 stycznia 2024 roku, były zorganizowane przez rolników, którzy postanowili razem wyjść na ulice, nie lansując przy tym na pierwszym miejscu szyldów swoich organizacji rolniczych. Uczestnicy protestów wyjechali na ulice swoimi traktorami oraz protestowali na swoich gospodarstwach. Szacuje się, ze blokady objęły ponad 170 miejsc w kraju. Główne działania w ramach protestu polegały na powolnym przejeździe ciągników po drogach powiatowych oraz krajowych. Organizatorami protestów były m.in. NSZZ Solidarność RI, Instytut Gospodarki Rolnej oraz inne organizacje rolnicze. Jednak najważniejsza była jedność w dążeniu do realizacji postulatów, które dla rolników są być albo nie być.

Rolnicy postanowili wyrazić swoje niezadowolenie wobec coraz bardziej agresywnej polityki unijnej w stosunku do rolnictwa oraz całkowitej ignorancji Komisji Europejskiej co do napływu zbóż oraz innych produktów rolnych z Ukrainy. Podstawowe dwa postulaty z kilkudziesięciu, dotyczących m.in. upraw, środowiska, rynku rolnego czy przetwórstwa to postulaty sprzeciwu wobec wprowadzania Zielonego Ładu, czyli unijnych norm klimatycznych i środowiskowych, które w rezultacie mogą ograniczyć produkcję rolną lub nawet ją zlikwidować. Drugim postulatem była polityka unijna dotycząca spraw związanych z Ukrainą, w tym strategia akcesyjna Ukrainy do Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa z podziałem na sektory. Protestujący domagali się także rewizji Wspólnej Polityki Rolnej oraz nowej strategii dla rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej.

Protesty trwały od około godziny 12tej do 14tej i miały charakter pokojowy.

Może Ci się również spodobać: