szczepan wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej

23-24 lutego: Na granicy polsko-ukraińskiej wsparcie protestu rolników i rozmowy z Ministrem Rolnictwa.

W dniu 23 lutego 2024 roku, zespół EunitedAgri znalazł się na granicy polsko-ukraińskiej, wspierając ogólnopolski protest rolników. Protest ten skupił się na wyrażeniu niezadowolenia z obecnej sytuacji na rynku zbóż i konsekwencji napływu zboża z Ukrainy do Polski, co miało negatywny wpływ na lokalnych producentów. Rolnicy, zgromadzeni w Zosinie, nieopodal przejścia granicznego, wyrazili swoje oburzenie, podkreślając trudności wynikające z konkurencji ukraińskiej, która oferuje usługi transportowe po znacznie niższych kosztach. Protest odzwierciedlał szeroką frustrację wśród polskich rolników i transportowców, którzy czują się poszkodowani przez obecną sytuację gospodarczą​​.

W ramach protestu, blokowane były głównie transporty komercyjne, z wyjątkiem pomocy humanitarnej, militarnej, czy transportu nietrwałej żywności. To działanie miało na celu zwrócenie uwagi na trudną sytuację polskich kierowców po stronie ukraińskiej granicy oraz długotrwałe oczekiwanie na przepustkę​​.

Dzień później, 24 lutego, miało miejsce spotkanie z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim, podczas którego rozmawiano o możliwych rozwiązaniach kryzysu. Spotkanie to było wynikiem narastających napięć i szukania wspólnego porozumienia między rolnikami a władzami.

Protest na granicy z Ukrainą odbył się w kontekście szerszej debaty na temat wpływu importowanego zboża z Ukrainy na polski rynek. Rolnicy wyrazili swoje obawy dotyczące zaniżania cen krajowego zboża oraz braku efektywnych mechanizmów rekompensaty za utracone przychody. Dopłaty do zbóż, jakie proponowano, były przez wielu uznawane za niewystarczające i nieodpowiadające na faktyczne potrzeby producentów​​.

Akcje protestacyjne takie jak te, zorganizowane przez EunitedAgri, Instytut Gospodarki Rolnej oraz inne stowarzyszenia i organizacje rolnicze, podkreślają trudności i wyzwania, przed którymi stoi polskie rolnictwo w obliczu globalnych i lokalnych zmian gospodarczych. Walczą o sprawiedliwe traktowanie i lepsze warunki dla polskich producentów, co ma kluczowe znaczenie dla stabilności i przyszłości sektora rolnego w Polsce.

Może Ci się również spodobać: