Walencja 2024: Manifest Europejskich Rolników w Walce o Przyszłość Rolnictwa w UE

W dniu 27 kwietnia br. w hiszpańskiej Walencji odbyło się zgromadzenie rolników z Unii Europejskiej pod platformą EUnitedAGRI, którzy stanęli jednomyślnie w obronie swoich interesów w sektorze rolnictwa. Rolnicy jednogłośnie postanowili domagać się realizacji punktów manifestu, kierując swoje postulaty do władz Unii Europejskiej.

Obrona Przed Nowym Zielonym Ładem
Rolnicy zdecydowanie sprzeciwiają się regulacjom Nowego Zielonego Ładu, uważając je za osłabiające konkurencyjność europejskiego rolnictwa oraz prowadzące do wzrostu kosztów produkcji rolnej w Europie. Stanowisko to wynika z obaw o redukcję produkcji rolnej w Europie oraz ryzyko bankructwa dla europejskich rolników. Ponadto, rolnicy podkreślają, że Nowy Zielony Ład stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego, szczególnie w obliczu zewnętrznych konfliktów, oraz prowadzi do nieodwracalnej dewastacji związanej z przenoszeniem produkcji żywności poza granice UE.

Ochrona Rynku Wewnętrznego UE
Rolnicy apelują o absolutną ochronę wewnętrznego rynku Unii Europejskiej, sprzeciwiając się wpływom produktów rolno-spożywczych z krajów spoza wspólnoty, takich jak Maroko, Ukraina oraz innych. Dodatkowo, domagają się preferencji wspólnotowej w UE oraz sprzeciwiają się umowom o wolnym handlu, które uważają za szkodliwe dla europejskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

Wsparcie dla Sektorów Hodowli i Chowie Zwierząt
Rolnicy postulują ochronę i wsparcie dla europejskiego sektora hodowli i chowu zwierząt, sprzeciwiając się jakimkolwiek ograniczeniom w tym obszarze. Podkreślają, że rozwój tych sektorów stanowi istotny element stabilności produkcji roślinnej i bezpieczeństwa żywnościowego w Europie.

Ochrona Praw do Korzystania z Własności Prywatnej
Rolnicy konsekwentnie domagają się ochrony praw do korzystania z własności prywatnej, sprzeciwiając się próbom kontroli nad ziemią oraz innymi zasobami, z których czerpią korzyści. Podkreślają potrzebę suwerenności państw członkowskich w tej kwestii.

Apel do Obywateli UE
Rolnicy informują obywateli UE, że produkcja żywności w UE jest najbardziej zrównoważona na świecie. Zachęcają do wykorzystania swoich praw i udziału w wyborach do UE między 6 a 9 czerwca, aby wspólnie budować silną i zrównoważoną Unię Europejską.

Planowane Działania
W dniu 4 czerwca rolnicy Unii Europejskiej planują przybyć do Brukseli, aby wzmocnić swój głos i podkreślić swoje postulaty. Ponadto, list z żądaniami i korektami w Polityce Rolnej i Środowiskowej zostanie wysłany do pani Ursuli von der Leyen, pani Roberty Metsoli oraz pani Emily O’Reilly.

Rolnicy z Unii Europejskiej wyrażają stanowczy sprzeciw wobec obecnej polityki rolnej i środowiskowej, wzywając do zmian, które zapewnią stabilność i konkurencyjność sektora rolnictwa w Europie. Jego przyszłość stanowi kluczowy element bezpieczeństwa żywnościowego oraz gospodarczego rozwoju Unii Europejskiej.

Tekst manifestu:

27 kwietnia – Walencja, my – rolnicy Unii Europejskiej, postanowiliśmy o następujących punktach:

1. Domagamy się wycofania przepisów związanych z tak zwanym Nowym Zielonym Ładem. Regulacje Nowego Zielonego Ładu osłabiają konkurencyjność europejskiego rolnictwa, zwiększając koszty produkcji rolnej w Europie i powodując redukcję europejskiej produkcji rolnej, doprowadzając europejskich rolników na skraj bankructwa. Dla wszystkich obywateli UE Nowy Zielony Ład stanowi także zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego (tym bardziej z wojną na granicach UE!) oraz bezpieczeństwa żywności. Ponadto, Nowy Zielony Ład prowadzi do wycinania lasów (deszczowych), gdyż niezbędna produkcja żywności jest przenoszona.

2. Domagamy się absolutnej ochrony wewnętrznego rynku Unii Europejskiej. Stanowczo sprzeciwiamy się wpływom produktów rolno-spożywczych do Unii Europejskiej z Maroka, Ukrainy i innych krajów spoza wspólnoty. Jednocześnie sprzeciwiamy się zawieraniu przez UE umów o wolnym handlu, które szkodzą europejskiemu rolnictwu i przetwórstwu rolno-spożywczemu, zwłaszcza umowom z Mercosur, Indiami itp. Domagamy się preferencji wspólnotowej w UE.

3. Domagamy się ochrony i wsparcia dla europejskiego sektora hodowli i chowu zwierząt. Nie zgadzamy się na ograniczenia żadnego sektora produkcji zwierzęcej, ponieważ ich rozwój jest ważnym elementem stabilności produkcji roślinnej i bezpieczeństwa żywnościowego w Europie. Niezależnie od gatunku zwierząt – zwierzęta futerkowe, bydło, świnie czy drób – ich hodowla powinna być utrzymana w Europie.

4. Domagamy się absolutnej ochrony prawa do korzystania z własności prywatnej. Nie zgadzamy się na próby przejęcia kontroli nad naszą ziemią, naszymi plażami i morzem, z którego czerpiemy korzyści. Domagamy się suwerenności państw członkowskich.


Oświadczenie dla obywateli UE:

Produkcja żywności w UE jest najbardziej zrównoważona na świecie! Każde prawo lub żądanie pochodzące z „Brukseli”, które prowadzi do zmniejszenia produkcji żywności w UE, stoi w sprzeczności z celami klimatycznymi, wymaganiami zrównoważonego rozwoju i dlatego stoi w sprzeczności z interesami was, obywateli UE. Odbudujmy naszą Unię Europejską spod młotków z Brukseli.

Głosujcie przeciwko nim między 6 a 9 czerwca: wybory do UE.
Skorzystajcie z waszych praw i uczyńcie UE wielką znowu!
Rolnicy Unii Europejskiej przyjadą do Brukseli 4 czerwca.
Dołączcie!

List z naszymi żądaniami i niezbędnymi korektami w Polityce Rolnej i Środowiskowej zostanie wysłany do pani Ursuli von der Leyen, pani Roberty Metsoli i pani Emily O’Reilly.

Może Ci się również spodobać: