O Instytucie

Instytut Gospodarki Rolnej:

Instytut Gospodarki Rolnej to powstały w 2015 roku think tank o profilu rolniczym. Organizacja skupia swoje działania na monitoringu procesów legislacyjnych dotyczących branży rolnej, dokonywania analiz oraz uczestniczy w bieżącym życiu społeczno-gospodarczym.

    Aktywność think tanku to, przede wszystkim, regularna obecność w polskich mediach – eksperci Instytutu pojawiają się wszędzie tam, gdzie mówi się o rolnictwie.
Reprezentanci Instytutu Gospodarki Rolnej zabierają głos w pracach parlamentarnych broniąc, w trakcie procesu legislacyjnego, interesów polskiej wsi. Instytut Gospodarki Rolnej wspomaga polskich rolników przed arbitralnymi decyzjami administracji publicznej zapewniając obsługę prawną i nagłaśniając każdy przejaw niesprawiedliwości.

    W działania Instytutu Gospodarki Rolnej zaangażowana jest grupa ekspertów z różnych dziedzin, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami są w stanie skutecznie dyskurs debaty publicznej na temat rolnictwa.

    Działania think tanku dotyczą nie tylko polityki polskiej, lecz także europejskiej, zaś Instytut podejmuje działania związane z regulacjami Unii Europejskiej w obszarze rolnictwa. Eksperci Instytutu Gospodarki Rolnej rozumieją w pełni fakt, że to właśnie w Brukseli powstają regulacje które zadecydują o przyszłości rolnictwa na Starym Kontynencie.

Kontakt

Nasza odezwa

English

Français

Deutsche

Nederlands

Suomalainen

Polski

Kontakt