dialog strategiczny o rolnictwie w europie

Dialog Strategiczny: Nowe otwarcie czy stara gra? Ursula von der Leyen reaguje na serie protestów.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosiła wczoraj rozpoczęcie Strategicznego Dialogu na temat Przyszłości Rolnictwa w Unii Europejskiej – nowe forum do kształtowania wspólnej wizji przyszłości rolnictwa i systemu żywnościowego UE. Strategiczny Dialog będzie skupiał się na wyzwaniach i możliwościach zgłoszonych przez uczestników Dialogu, takich jak zapewnienie uczciwego standardu życia dla rolników i społeczności wiejskich, wspieranie rolnictwa w granicach naszej planety i jej ekosystemów, wykorzystanie ogromnych możliwości oferowanych przez wiedzę i innowacje technologiczne oraz promowanie prosperującej przyszłości systemu żywnościowego UE w konkurencyjnym świecie.

Strategiczny Dialog łączy kluczowych interesariuszy z całego łańcucha agrospożywczego, w tym rolników, spółdzielnie, przedsiębiorstwa agrospożywcze i społeczności wiejskie, a także organizacje pozarządowe i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, instytucje finansowe i środowisko akademickie. Po spotkaniu inauguracyjnym zostaną zorganizowane szereg spotkań tematycznych, które odbędą się w pierwszej połowie 2024 roku. W proces zostaną zaangażowane Rada i Parlament Europejski, a przewodniczący, profesor Strohschneider, będzie regularnie wymieniał poglądy z obiema instytucjami na temat Programu. Poprzez połączenie różnych perspektyw, Dialog Strategiczny ma na celu stworzenie nowych rozwiązań i wypracowanie wspólnej wizji przyszłości sektora rolnictwa i żywności UE do lata 2024 roku. Przewodniczący, współpracując z uczestnikami Dialogu, określi dokładny format wniosków.

Nadszedł czas, aby wśród rolników, społeczności wiejskich i wszystkich innych podmiotów w łańcuchu agrożywności UE wypracować nowy konsensus w sprawie żywności i rolnictwa. Rolnicy i przemysł spożywczy UE dostarczają naszym obywatelom zdrową i wysokiej jakości żywność oraz w znaczący sposób przyczyniają się do naszej gospodarki, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Wprowadzają również ogromne wysiłki, aby przyczynić się do naszych wspólnych zielonych i cyfrowych przemian. Jednocześnie jednak stają w obliczu szerokiego zakresu wyzwań, od zmian klimatu, przez inflację, po zmienne wpływy rynkowe. Dzięki temu Dialogowi Strategicznemu tworzymy forum, aby dostarczyć jasnej wizji przyszłości, na korzyść wszystkich.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen

Może Ci się również spodobać: